Wypadek w gospodarstwie rolnym


Wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody rolnicze to szkody, które zaistniały na skutek wywołującego je działania lub zaniechania rolnika.

Wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy żniwach i pracach rolnych. Wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych.

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

– wypadki z udziałem maszyn rolniczych

– zatrucia środkami chemicznymi

– wypadki spowodowane przez zwierzęta

– złamania , zwichnięcia i skręcenia kończyn na zaniedbanych chodnikach

Możliwe do uzyskania świadczenia z tytułu szkód rolniczych:

  • zadośćuczynienie;
  • odszkodowanie za szkodę na osobie;
  • odszkodowanie za szkodę w mieniu;
  • renta zdrowotna;
  • renta alimentacyjna;
  • zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej;
  • odszkodowanie z powodu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, nawet 20 lat po wypadku.

Nigdy nie podpisuj umowy o dochodzenie odszkodowania z przedstawicielem nieznanej firmy!!!

Są to często stosowane praktyki. Wiele firm nie mając doświadczenie w podobnych sprawach, potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. Powództwo w tej samej sprawie można wnieść tylko raz, jeśli zostanie popełniony błąd, to Ty za niego zapłacisz, nie firma. Wiele firm, działając przez przedstawiciela tzw. agenta, życzy sobie wygórowane wynagrodzenie. Wiele dużych firm, będzie też prowadzić sprawę w sposób opieszały, z uwagi na to że będziesz jednym z wielu tysięcy klientów.