Wypadek komunikacyjny


Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów, kierowców oraz pieszych w wypadkach komunikacyjnych

Uszkodzony samochód ? zostałeś poszkodowanym kierowcą, pasażerem pojazdu poszkodowanego lub sprawcy wypadku, pieszym, rowerzystą lub motocyklistą ?.  Należy Ci się wysokie odszkodowanie nawet jeżeli wypadek był 3 lata temu i nie posiadasz już auta. Otrzymasz pieniądze za uszkodzone auto w ciągu 5 dni!

Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, nie posiadał prawa jazdy lub kasku ochronnego.

Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet, gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości, lub wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku komunikacyjnego

Bliscy osoby zmarłej to współmałżonek, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz osoby a także osoby pozostająca w konkubinacie z osobą zmarłą. Zadośćuczynienie przysługuje tym osobom nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku (zawinił).


Mając na uwadze powyższe, przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała;
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego;
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo;
 • wyrównanie utraconego dochodu;
 • koszty opieki osób trzecich;
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania;
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem;
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów;
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice etc.;
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Jeżeli uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów holowania;
 • zwrot kosztów parkowania.

W uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Kierujemy się zasadą, najpierw pieniądze otrzymujesz Ty, a potem regulujesz nasze honorarium.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, nawet 20 lat po wypadku.

Nigdy nie podpisuj umowy o dochodzenie odszkodowania z przedstawicielem nieznanej firmy!!!

Są to często stosowane praktyki. Wiele firm nie mając doświadczenie w podobnych sprawach, potrafi wyrządzić nieodwracalne szkody. Powództwo w tej samej sprawie można wnieść tylko raz, jeśli zostanie popełniony błąd, to Ty za niego zapłacisz, nie firma. Wiele firm, działając przez przedstawiciela tzw. agenta, życzy sobie wygórowane wynagrodzenie. Wiele dużych firm, będzie też prowadzić sprawę w sposób opieszały, z uwagi na to że będziesz jednym z wielu tysięcy klientów.