14 września 2018

Dopłaty do zaniżonych odszkodowań z polisy OC i AC

W 90% spraw o odszkodowania z polisy OC i AC wypłaty zostały znacznie zaniżone. Nawet jeżeli wypadek był 3 lata temu należy Ci się dopłata do odszkodowania. Po bezpłatnej analizie dokumentów zaproponujemy odkup szkody. Wypłacimy  […]
7 lutego 2017

Odszkodowania za szkody rzeczowe

Wypadki drogowe mogą nas dotknąć w każdej chwili. Często nasze szkody sięgają  wtedy horrendalnych kwot. Jeśli jesteśmy stroną poszkodowaną tzn. nie ponosimy winy za kolizję, odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku. Jednakże w istocie do wypłaty odszkodowania, […]
7 lutego 2017

Uprawnienia poszkodowanego dochodzącego odszkodowania z OC sprawcy

Uchwała Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r, (sygn.. III SZP 2/15) stwierdzająca, że: „Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności […]
7 lutego 2017

Szkody za które zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane najczęściej po prostu ubezpieczeniem OC, jest ochroną obowiązkową. Zakład ubezpieczeń, wykonujący działalność w zakresie tego ubezpieczenia, nie może odmówić […]