Obsługa wierzytelności


Obsługa wierzytelności

Zespół prawników naszej Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi wierzytelności na każdym etapie postępowania.

Stosujemy niestandardowe metody działania, które w szybki i skuteczny sposób oddziaływają na dłużnika.

Działalność Kancelarii w zakresie obsługi wierzytelności obejmuje:

  • windykację polubowną na którą składają się czynności terenowo- telefoniczne, wezwania do zapłaty, wywiad środowiskowy etc.
  • windykację sądowo- komorniczą oraz nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego;
  • zabezpieczenie długu poprzez sądowe zabezpieczenie, hipotekę przymusową, poręczenie;
  • ochronę wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika (skarga pauliańska);
  • windykację prokuratorska– policyjna czyli zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, wyłudzenia, wyzbycia się majątku, niezgłoszenia wniosku o upadłość przez członków zarządu etc.